Miks ehitada puidust?

Puit ja jätkusuutlik eluviis

Puidu kasutamine on jätkusuutliku eluviisi oluline osa. Metsi mõistlikult majandades ja eelistades puittooteid loome tervislikku keskkonda ning aitame kaasa keskkonnasäästule laiemas plaanis.

 Puit on ainuke taastuv ehitusmaterjal.

Puidu laialdane kasutamine ehituses aitab eemaldada ümbritsevast keskkonnast sinna fossiilkütuse põletamisega paisatud CO2-te. Puidutaimed, nagu teisedki taimed, seovad fotosünteesi protsessis taimede kiire kasvu faasis süsihappegaasi. Taimede kasvu aeglustudes (taime täisealiseks saades) puidumassi kasv aeglustub. Taimede surres ja lagunedes CO2 taas vabaneb.

Kasutades puitu ehituses, mööbli jt toodete valmistamisel eemaldame teda kasvamise ja lagunemise ringlusest ja nii seome pikaks ajaks neisse toodetesse ka taimede kasvamiseks kasutatud süsiniku.

Puittooted on õigel kasutamisel väga pikaajalised. Eemaldades ringlusest puitu, eemaldame ringlusest ka süsihappegaasi.

Puidust toodete valmistamiseks kasutatakse palju vähem energiat kui paljude teiste materjalide puhul ja suur osa kasutatud energiast ei pärine fossiilkütuste põletamisest, vaid saadakse puidujääkide kasutamisest.

Lisaks on puittoodete eluea lõppedes võimalik neid kasutada inimeste elutegevuseks vajaliku soojusenergia saamiseks ja nii säästa põletamisest veelgi fossiilkütuseid.