Põhiväärtused, millest oma tegevuses lähtume


Põhiväärtustest lähtudes paneme arengus rõhu kliendisuhete ja meeskonna arendamisele,
koostööle ning puidu kui loodussäästliku materjali kasutamise edendamisele

  • Usaldus – väärtustame püsivast koostööst sündivat usaldust nii suhetes kliendiga kui ka meeskonna sees;
  • Kvaliteet – taotleme kvaliteeti igal tasandil – toodetes, suhetes, teeninduses ja kokkulepetes;
  • Inimene – usume, et väärtusi loovad inimesed inimestele toimides areneva meeskonnana;
  • Areng läbi koostöö – saavutame arengu läbi eesmärgistatud, kasuliku ja asjatundliku koostöö;
  • Keskkonnasääst – tegutseme nii, et parimal võimalikul moel säästa ümbritsevat keskkonda.
  • Jätkusuutlikkus – Edendame puidu kasutamist jätkusuutliku eluviisi osana kuna puit on taastuv ja energiasäästlik materjal.