Grupi ärivaldkonnad

Grupi ärivaldkonnad on puidu väärindamise tehnoloogilise ahela järjestikused lülid.